Om oss

Vilka är Psykradikala gruppen Göteborg?

Psykradikala gruppen är till stor del uppbyggd av deltagarna och deltagandet. För att möjliggöra fritt deltagande, fri användning av gruppnamnet och flytande medlemskap så har gruppen grundvärderingar och riktlinjer som all aktivitet utgår ifrån.

Vi möts för att vi vill förändra.

Vi arbetar på bred front och jobbar därför aktivt både för att förändra den psykvård som idag erbjuds, men också för att skapa mötesplatser utanför psykiatrin. Vi vill hitta ett språk där vi kan prata om olika psykiskafunktioner, utan att trigga varandra, glorifiera eller tabubelägga.

Eftersom att vi är privatpersoner, med olika åsikter och erfarenheter, så ryms många typer av tillvägagångssätt. Vi jobbar dels inom systemet, men även genom direkt aktion och opinionsbildning.

Inom gruppen arbetar vi för att skapa en icke-hierarkisk miljö, där var och en bidrar efter förmåga och dagsform. Vi jobbar aktivt med att uppmärksamma och stoppa alla typer av förtryck, så som HBTQ-intolerans, sexism, rasism, ålders- och funktionsförtryck. All gemensam mat är vegansk.

Vi vill bryta normer kring det psykiska, skapa en psykradikal samhällsanalys och en samhällsradikal psykoanalys där det psykiska och det radikala möts och möjliggör uppluckrandet av strukturer.